logo MPWiK

Infrastruktura spółki

Stacje Uzdatniania Wody

Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki
Infrastruktura spółki

Od zabytku do nowoczesności

Stacja Uzdatniania Wody w Zaborowie została uruchomiona w październiku 1900 roku. Pompy wodne napędzane silnikami parowymi opalanymi węglem tłoczyły wodę siecią przewodów rozdzielczych do centrum miasta oraz końcowego zbiornika wieżowego. To zarazem najstarsza, ale i najnowocześniejsza w Lesznie stacja uzdatniania wody. Praca wszystkich urządzeń oraz procesy technologiczne są tu całkowicie zautomatyzowane.

Ujęcie w Zaborowie produkuje rocznie ok. 1,12 mln m3 wody (wg danych z 2019 r.), co stanowi około 31,5% wody tłoczonej do sieci.

Zobacz film o SUW Zaborowo: TUTAJ

JESSICA

Na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo” nasza Spółka pozyskała środki z preferencyjnej pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA. Przebudowano i unowocześniono część technologiczną, energetyczną, budowlaną oraz AKPiA (aparatura kontrolno-pomiarowa). W ramach projektu przywrócono także świetność elewacji historycznego budynku technologicznego, eksponując oryginalną, surową stylistykę modernistyczną. Ściany zewnętrzne zostały poddane piaskowaniu oraz impregnacji, co pozwoliło odsłonić stare cegły pochodzące z przełomu XIX i XX wieku.

Produkcja wody

Ujęcie Zaborowo posiada sześć studni głębinowych (głębokość 21-28 m ppt) zlokalizowanych w bliskiej odległości Stacji Uzdatniania (200-300 m). Studnie ujmują wodę z pokładów czwartorzędowych. Maksymalny pobór wody z ujęcia zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym wynosi 260 m3/h (6 240 m3/d średnio dobowo).

Woda surowa, napowietrzona grawitacyjnie na dwóch kolumnowych kaskadach, trafia do zbiornika reakcji. Przewidziano możliwość rozbudowy układu napowietrzania o dodatkową kaskadę oraz system dozowania roztworu węgla pylistego (w razie wystąpienia znacznego pogorszenia jakości wody podziemnej).

Zastosowany układ filtrów ciśnieniowych zapewnia II-stopniową filtrację, podczas której usuwane są związki żelaza i manganu. Przepustnice przy filtrach sterowane są za pomocą napędów pneumatycznych. Z filtrów woda uzdatniona trafia na zbiorniki wody czystej o łącznej pojemności 2000 m3. Następnie poprzez układ pomp tłoczona jest do sieci wodociągowej. Bezpośrednio na wyjściu z SUW woda poddawana jest dezynfekcji z wykorzystaniem promieni UV oraz wariantowo podchlorynem sodu (na ogół nie ma konieczności chlorowania wody).

Ciąg technologiczny został wyposażony w sondy ciągłego pomiaru takich parametrów jak: odczyn pH, temperatura, zawartość tlenu, przewodność, mętność oraz ewentualna zawartość chloru w wodzie. W razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości eksploatator zostaje o niej powiadomiony w systemie nadzoru SCADA.

Modernizacja pozwoliła na stworzenie stacji całkowicie bezobsługowej. Praca wszystkich urządzeń oraz procesy technologiczne zostały zautomatyzowane (z możliwością ręcznego sterowania procesem). Monitoring i praca SUW odbywa się zdalnie na stacji dyspozytorskiej SUW Strzyżewice. Stały dozór nad jakością wody sprawuje akredytowane Laboratorium naszego MPWiK.

Ekologia i nowa funkcja społeczna

W celu ogrzania części socjalnej budynku SUW oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wykorzystano ekologiczne rozwiązanie, jakim jest pompa ciepła typu solanka/woda, którą podłączono do rurociągu wody surowej.

Celem projektu „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo” była kompleksowa rewitalizacja terenów ujęcia wody, a w tym również adaptacja istniejącego budynku chlorowni na budynek salki edukacji ekologicznej wraz z przyległym tarasem i rotundą. Całość tworzy doskonałe warunki do prowadzenia warsztatów edukacyjnych. Teren SUW wzbogacony został tym samym o miejsce przyjazne społeczeństwu i spełniające nowe funkcje społeczne, co przyczyniło się do uatrakcyjnienie tej części miasta. Salka służy nie tylko dzieciom i młodzieży z okolicznych szkół, ale również organizacji wszelkiego rodzaju spotkań, narad i konferencji branżowych.

Zmodernizowana SUW Zaborowo - zdjęcia

 

Przebudowa SUW Zaborowo - zobacz wizualizacje

SUW Zaborowo - archiwalne zdjęcia

 

a p j .