logo MPWiK

Strefa klienta

Regulaminy - woda i ścieki

Obwieszczenie nr 1 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno

 

Uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XXV/330/2020 z dnia 28 maja 2020r. uchwalono wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Leszno na lata 2020-2023.

 

a p j .