logo MPWiK

Aktualności

 

W Wodociągach Leszczyńskich pojawi się sprzęt AED (Automatyczny Elektroniczny Defibrylator), czyli w pełni zautomatyzowane urządzenia mające za zadanie przywrócenie prawidłowej pracy serca podczas konieczności udzielenia pierwszej pomocy

 

AED w MPWiK

Trzy nowoczesne defibrylatory AED zostaną zamontowane przez Wodociągi Leszczyńskie:

☑️ na zewnątrz nowego budynku sanitarno-szatniowego przy ul. Henrykowskiej w Lesznie;

☑️ na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach;

☑️ na terenie Oczyszczalni ścieków w Henrykowie.

 

Jak działa AED?

Sprzęt oddziałuje na organizm poprzez zamocowane na klatce piersiowej elektrody, które dokonują analizy rytmu serca i pozwalają na rzetelną ocenę zasadności zastosowania defibrylacji w konkretnym przypadku. Urządzenie informuje na wyświetlaczu, jakie postępowanie należy podjąć. Dzięki temu osoby bez kwalifikacji medycznych mogą przeprowadzić w bezpieczny sposób akcję ratunkową.

 

Kiedy zachodzi potrzeba użycia AED?

Użycie defibrylatora jest konieczne, gdy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, które bez udzielonej pomocy często prowadzi do śmierci. Czas na uratowanie poszkodowanego to tylko kilkanaście minut. Urządzenie AED przeanalizuje pracę serca i w razie potrzeby, doprowadzi do wyładowania elektrycznego, które ma na celu przywrócenie prawidłowej pracy serca.

 

AED

a p j .