logo MPWiK

CSR

Edukacja ekologiczna

CSR
CSR
CSR

Edukacja ekologiczna jest jednym z celi strategicznych Spółki.

 Liczy się dla nas bezpośredni kontakt z mieszkańcami aglomeracji leszczyńskiej.

Celem działań edukacyjnych jest promowanie szacunku dla środowiska naturalnego (w szczególności cennego zasobu, jakim jest woda), poszerzanie wiedzy mieszkańców na temat środowiska naturalnego oraz pobudzenie motywacji mieszkańców do rozwijania zachowań proekologicznych (w tym racjonalnego korzystania z wody).

Skupiamy się się głównie na budowaniu świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, ale bardzo chętnie podejmujemy współpracę również ze studentami, samorządami lokalnymi i instytucjami, którym środowisko naturalne jest równie bliskie sercu.

Edukując dzieci i młodzież kierujemy się zasadą, aby uczyć bawiąc. Dlatego zajęcia mają charakter warsztatów, w których uczestnicy biorą czynny udział. Panuje przyjazna atmosfera, a wiedza jest przekazywana w atrakcyjnej formie. Bawimy się, rozmawiamy, prowadzimy obserwacje i wyciągamy wnioski. Staramy się rozbudzić zainteresowanie tematem ochrony środowiska.

Naszym atutem jest pokazywanie, jak w praktyce wygląda ochrona zasobów wodnych, w jaki sposób ludność z nich korzysta i jak należy o nie dbać. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą udostępnianych do zwiedzania obiektów technologicznych. Posiadamy ciekawą i różnorodną infrastrukturę dydaktyczną.

Wodociągi Leszczyńskie - Edukacja ekologiczna

a p j .