logo MPWiK

CSR

 

CSR
CSR
CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

Wodociągi Leszczyńskie - CSR

a p j .