logo MPWiK

Strefa klienta

Ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 roku rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). RODO stosowane będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. Wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. o. o. w Lesznie  podjęło szereg działań w celu spełnienia wymagań określonych w RODO. Jako Administrator danych osobowych chcemy zapewnić naszym klientom, kontrahentom, partnerom i osobom kontaktującym się ze Spółką poczucie pełnego bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie podkreślamy, że w  stosunku do zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie  ścieków, cel i zakres przetwarzania danych się nie zmienia. Wyrażone przez Państwa dotychczasowe zgody na przetwarzanie danych osobowych, zebrane  na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych obowiązującej do 25 maja 2018 roku, nie tracą ważności. Dodatkowo rozpoczęliśmy kampanię informacyjną,  aby nasi Odbiorcy usług dysponowali kompletem informacji z zakresu danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 Fotolia 54970120 Subscription Monthly M

KTO MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Inspektor Ochrony Danych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

  • Prawa dostępu do danych osobowych,
  • Prawa do ich sprostowania,
  • Prawa do ograniczenia przetwarzania,
  • Prawa do przenoszenia danych osobowych,
  • Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  • Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
  • Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
  • Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

Z Inspektorem Ochrony Danych Panią Agnieszką Cichoszewską można skontaktować się:

  • elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pisemnie na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Lipowa 76A, 64 -100 Leszno

 

Fotolia 57019745 Subscription Monthly M

a p j .