logo MPWiK

Laboratorium

Zakres działalności

Laboratorium

Laboratorium wykonuje badania monitoringowe w zakresie badań fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych:

 • wody
 • ścieków
 • osadów ściekowych
 • osadu czynnego
 • gleby

Laboratorium prowadzi:

 • kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody i Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie
 • kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta
 • kontrolę jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych na zgodność z obowiązującymi przepisami

Laboratorium wykonuje badania dla Klientów indywidualnych:

 • wody pobieranej z własnych ujęć(studnie)
 • wody z instalacji wewnętrznej - odbiory budynków,  celem oceny jej przydatności do spożycia na potrzeby wydania Zaświadczenia przez PSSE/ Inspekcja Nadzoru Budowlanego
 • gleby- ocena wskaźników fizyko-chemicznych, zawartości metali
 • wody z instalacji wewnętrznej – szkoły, przedszkola, hotele, gastronomia 

dla Klientów instytucjonalnych:

 • wody uzdatnionej oraz z sieci wodociągowej
 • wody basenowej oraz wody na pływalniach
 • ścieków przemysłowych celem oceny ich składu fizyko-chemicznego, w tym również metali ciężkich
 • osadów ściekowych i gleby- ocena wskaźników fizyko-chemicznych, zawartości metali, obecność jaj pasożytów jelitowych oraz Salmonelli sp.
 • osadu czynnego- ocena biologiczna pracy osadu, identyfikacja mikroorganizmów nitkowatych w osadzie.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz wymaganiami Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • spektrofotometr absorpcji atomowej - oznaczanie metali (metodą płomieniową i metodą  elektrotermiczną)
 • spektrofotometr UV-VIS - oznaczanie m.in. żelaza, związków azotowych, fosforu, mętności, manganu
 • system do ekstrakcji - oznaczanie substancji ekstrahujących się eterem naftowym
 • jednostki destylacyjne - oznaczanie azotu Kiejdahla
 • chromatograf gazowy GC i GC/MS – oznaczanie związków organicznych
 • spektrometr ICP- oznaczanie pierwiastków
 • mineralizatory, mineralizator mikrofalowy
 • tlenomierz

a p j .