logo MPWiK

Aktualności

Komunikaty

Komunikat 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 12.12.2018 r. w godz. od 8.00  do 13.00 nastąpi czasowe wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Jana Pawła II nr. 10, 12, 14.

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci wodociągowej. Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców. Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

Tel. 994

 

Komunikat 2

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 13.12.2018 r. w godz. od 8:00  do 16:00

nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Wilkowicach przy ul. Szkolnej (od ul. Lipowej do ul. Modrzewiowej), ul. Akacjowa oraz ul. Św. Marcina.

 

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Prace wykonywać będzie: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, Melioracyjnych „KAMEL” Sp. C. ul. B. Jeziorkowskiej 54, 64-100 Leszno tel. 65 529 07 14

 

Komunikat 3

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Lesznie zawiadamia, że w dniu 13.12.2018 r. w godz. od 15:00  do 19:00

nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w Lesznie przy ul. Kanałowej oraz ul. Lipowej nr 72 i 74.

 

Powyższe spowodowane jest koniecznością wykonania  niezbędnych prac na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody MPWiK w Lesznie przeprasza odbiorców.

Jednocześnie zaznaczamy, że wykonanie niezbędnych prac spowodować może chwilowe pogorszenie jakości wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Prace wykonywać będzie: MPWiK w Lesznie ul. Lipowa 76A tel. 994

 

 

Szanowni Klienci!

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, przypominamy o obowiązku prawidłowego zabezpieczenia wodomierza głównego, ogrodowego i instalacji wodociągowej przed zamarznięciem.

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. biura Spółki, kasa i Laboratorium będą nieczynne.

Zawiadamiamy, że od dnia 03.09.2018r. do dnia 07.09.2018r. ze względu na prace wykonywane przy drodze S5 dojazd do Stacji Zlewnej będzie dostępny tylko przez Maryszewice.

Szanowni Klienci!

Prosimy o sprawdzenie ważności cechy legalizacyjnej podliczników zainstalowanych na terenie Państwa posesji.

Informujemy, że w poniedziałek 08 stycznia 2018 r. nastąpiło przekazanie placu budowy dla zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ul. Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z przebudową sieci wod-kan”.

Informujemy, że od piątku 17 listopada 2017 r. rozpoczną się prace związane z przebudową sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Najdy w Lesznie.

Komunikat prasowy Spółki w sprawie sytuacji po wichurze w dniu 5.10.2017 roku

Stan na dzień 06.10.2017r. (godz. 9:30)

Główne problemy Spółki związane są z brakiem dostawy energii elektrycznej:

Szanowni Mieszkańcy Miasta Leszna oraz Gminy Święciechowa i Gminy Lipno!

W imieniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie, w związku z podjętą przez Zarząd Spółki w dniu 10 lutego 2017 r. decyzją, chciałbym Was poinformować, iż w 2017 roku (od dnia 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.*) opłaty za wodę i ścieki nie wzrosną!

Od 1 maja 2016 r. kasa czynna od 9:00 - 13:00.

a p j