logo MPWiK

Aktualności

Z życia firmy

Wodociągi Leszczyńskie - Prace remontowe na stacji w Strzyżewicach

Na eksploatowanej już od 17 lat Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach wymiany wymagał rurociąg przesyłowy służący do transportu wody surowej ze studni.

Wodociągi Leszczyńskie - Nocne spacery pod ziemią

Zabytki techniki kanalizacyjnej Leszna zwiedzała grupa inżynierów z leszczyńskiej delegatury Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także pracownicy Spółki.

Wodociągi Leszczyńskie - Doskonalenie metod

Z inicjatywy MPWiK  w naszym Laboratorium odbyło się szkolenie pt. "Walidacja i szacowanie niepewności metod pobierania próbek".

Wodociągi Leszczyńskie - Goście z powiatu gostyńskiego na naszej oczyszczalni

W ramach współpracy z Wydziałem Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Gostyniu zorganizowaliśmy zajęcia edukacyjne na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie.

a p j .