logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi
Uwaga! Dokonano zmiany terminu składania ofert i wadium do dnia 15.06.2020r. 
Uwaga! Dokonano zmiany w treści ogłoszenia i SIWZ z dnia 02.06.2020r.
Uwaga! Dokonano zmiany w treści ogłoszenia i SIWZ z dnia 08.06.2020r. oraz udostępniono aktualną wersję ogłoszenia i SIWZ.
Uwaga! Dodano pytanie i odpowiedź z dnia 05.06.2020r.
Uwaga! Dodano pytanie i odpowiedź z dnia 03.06.2020r.
Uwaga! Dodano pytania i odpowiedzi z dnia 27.05.2020r.
Uwaga! Dodano pytanie i odpowiedź z dnia 01.06.2020r. oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych
Uwaga! Dodano pytanie i odpowiedź z dnia 02.06.2020r. 

a p j .