logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż postępowanie nr INW-P-Z/0048/2017 prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: “Gospodarowanie komunalnymi osadami ściekowymi oraz zawartością piaskownika - pochodzącymi z oczyszczalni ścieków dla miasta Leszna położonej w Henrykowie, woj. wielkopolskie i odpadami ze studzienek kanalizacyjnych” zostało unieważnione, gdyż wszystkie złożone oferty przekraczają znacznie kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

a p j .