logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0012/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: "„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynku socjalnego na terenie siedziby MPWiK wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”” wybrano ofertę złożoną przez:

                                                       G&G Projekt Paweł Golc                                      

                                                       Starzyńskiego 8 lok.170

                                                       42-224 Częstochowa

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą  cenę.

a p j .