logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0014/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Zakup roztworu siarczanu żelaza do strącania fosforu (PIX): 

wybrano ofertę złożoną przez:

                                                      KEMIPOL Sp. z o. o.

                                                      Kuźnicka 6

                                                      72-010 Police

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą  cenę.

a p j .