logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Rozstrzygnięcie postępowania: „Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po robotach ziemnych”

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0015/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po robotach ziemnych”, gdyż nie została złożona wymagana liczba ofert.

a p j .