logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0030/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Wymiana odcinka rurociągu tłocznego wody surowej od trasy S5 do kaskad na SUW Strzyżewice-  ETAP I (wymiana odcinka rurociągu wody surowej od trasy S5 do ogrodzenia SUW)”

                                                                                        VIPRO Sp. z o.o.

                                                                                Energetyków 1, 64-100 Leszno

wybrano ofertę złożoną przez:

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą  cenę.

a p j .