logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0035/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: .: „Wymiana odcinka rurociągu tłocznego wody surowej od studni M5, S1BIS do studni S2BIS dla SUW Strzyżewice”

                               Przedsiębiorstwo

                Produkcyjno–Handlowo-Usługowe „EDA”

                             Edmund Czarnecki,

                           Farna 3, 64-030 Śmigiel

wybrano ofertę złożoną przez:

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą  cenę.

a p j .