logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem  nr INW-P-Z/0056/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Remont krat koszowych Huber”, gdyż nie została złożona wymagana liczba ofert  a wartość złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

a p j .