logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Lesznie informuje, o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0058/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o. o.” dla zadania: „Modernizacja dachu wraz z montażem instalacji odgromowej na budynku wieży ciśnień”, gdyż nie została złożona wymagana liczba ofert.

a p j .