logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

                   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0032/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Zakup systemu mobilnego GIS”

 wybrano ofertę złożoną przez:

                                                                 KartGIS Sp. z o. o.

                                                             Aleje Jerozolimskie 81

                                                                 02-001 Warszawa

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą    cenę.

a p j .