logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0080/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Regeneracja i ponowna legalizacja wodomierzy w 2019r.”

 wybrano oferty złożone przez:

  • Firmę Zakład Usługowo Handlowy „REM KĘPNO” Sp. z. o. o., na realizację poszczególnych pozycji zamówienia:

         - pozycja 6, od 12 do 15 i 21

  • Firmę Zakład Regeneracji Wodomierzy Władysław Grygorcewicz ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin, na realizację poszczególnych pozycji zamówienia:

        - pozycja 7

Oferty spełniają  wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiadają najniższą  cenę.

a p j .