logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0088/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Dostawa wapna palonego”

 wybrano ofertę złożoną przez:

                                                              Centrum Wypału Wapna

                                                                Częstocice Sp. z o. o.

                                                                 Świętokrzyska 27

                                                      27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą    cenę.

a p j .