logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0081/2018 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Zakup wodomierzy i modułów radiowych w 2019r.”

 wybrano oferty złożone przez:

  • Firmę P.H.U. METERING Anna Moder ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek na realizację pakietu nr I.
  • Firmę DIEHL METERING Sp. z o. o. Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów na realizację pakietu nr II,III,IV.

Oferty spełniają  wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiadają najniższą  cenę.

a p j .