logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0004/2019 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Dostawa materiałów biurowych”

wybrano ofertę złożoną przez:

                                                      Biuro Serwis Wszystko dla Biura

                                                                Sylwia Spychała

                                                        Ul. Ks. Warszawskiego 18

                                                         63-400 Ostrów Wielkopolski

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .