logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

 

      Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr INW-P-Z/0026/2019 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Dostawa i montaż sprężarki powietrza, dmuchawy oraz zestawu pomp sieciowych wraz z pompą płuczącą na SUW Radomicko”

  wybrano ofertę złożoną przez:

                                                 Hydro-Partner Sp. z o. o.

                                                        Gronowska 4A

                                                         64-100 Leszno

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą  cenę.

a p j .