logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż postępowanie nr INW-P-Z/0026/2021 prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Dostawa pojazdu osobowego elektrycznego w ilości 1 szt. z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego” zostało unieważnione, gdyż nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

a p j .