logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr INW-P-Z/0034/2021 prowadzonego na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych MPWiK Sp. z o.o.” w  trybie  przetargu   nieograniczonego dla zadania  pn.: „Dostawa materiałów i armatury wodociągowej i kanalizacyjnej” wybrano oferty złożone przez:

P.P.H. RAKAPOL Sp. z o. o., ul. Naramowicka 264a, 61-601 Poznań na realizację poszczególnych pakietów przedstawionych poniżej:

Pakiet nr I – zasuwy miękko uszczelnione i obudowy teleskopowe,

Pakiet nr II – zasuwy gwintowane, zasuwy gwintowane z króćcem kołowym, opaski montażowe, obudowy teleskopowe, króćce kołowe kołnierzowe, obejmy montażowe z odejściem kołnierzowym,

Pakiet nr III – hydranty żeliwne podziemne i nadziemne oraz osłony odwadniania hydrantów,

Pakiet nr IV – nawiertki do rur PVC i PE oraz obudowy teleskopowe,

Pakiet nr V – skrzynki do zasuw i hydrantów, płyty podkładowe,

Pakiet nr VI – łączniki RR i RK,

Pakiet nr VII – kształtki wodociągowe żeliwne,

Pakiet nr VIII – opaski naprawcze,

Pakiet nr XVI- hydranty nadziemne z kolumną ze stali nierdzewnej oraz osłony odwadniania hydrantów;

Firmę HAŁAS Krzysztof Hałas ul. Jana Dekana 6F 64-100 na realizację poszczególnych pakietów przedstawionych poniżej:

Pakiet nr IX – włazy i wpusty ściekowe,

Pakiet nr X – wodociąg ciśnieniowy PVC,

Pakiet nr XI – kanalizacja zewnętrzna PVC,

Pakiet nr XII – kształtki zaciskowe PE oraz rury PEHD,

Pakiet nr XIII – zawory,

Pakiet nr XIV – kształtki ocynkowane,

Pakiet nr XV – przyłącza siodłowe.

Oferty spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

a p j .