logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Dotyczy przetargu na wykonanie zadania pod nazwą ,Ubezpieczenia majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej dla MPWiK Leszno sp. z o.o. ", prowadzonego na podstawie przepisów ,Regulaminu udzielania zam6wien MPWiK Sp. z o.o. "

a p j .