logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Informujemy,  że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na „sukcesywną dostawę wody mineralnej w okresie maj – sierpień 2016”, prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o. o.”, wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SIMBA L.i R. Sim s.c.
Długie 34
20-258 Lublin

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz posiada najniższą cenę.

a p j .