logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr ZR-I-Z/0031/2016 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosmonautów w Lesznie.”

Firma Budowlana A. Matuszak Sp. J.

ul. B. Chrobrego 3

63- 820 Piaski

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .