logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr ZP-OS-Z/0060/2016 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Wymiana AKPiA reaktora biologicznego .”, wybrano ofertę złożoną przez: Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołowskiej 11 we Wrocławiu  Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .