logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr ZR-I-Z/0040/2016 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej w Lesznie.” wybraną firmę:

                                                                                                                    Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Ratajczak

                                                                                                                    ul. Leśna 61, Nietążkowo

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Opisie przedmiotu zamówienia oraz posiada najniższą cenę

a p j .