logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr ZR-I-Z/0039/2016 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka w Lesznie.” wybraną firmę:

                                                                                                                     Vipro Sp. z o.o.

                                                                                                                     ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę

a p j .