logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr INW-I-Z/0015/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Dworcowej w Wilkowicach.” wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych „KAMEL” Sp. C.

Andrzej Kośmider Maciej Maćkowiak

ul. B. Jeziorkowskiej 54

64-100 Leszno

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .