logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr INW-I-Z/0012/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Święciechowskiej w Wilkowicach.” wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm:

Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe

Marian Wesoły /Lider konsorcjum/

Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WESPOL

Marek Wesoły /Partner konsorcjum/

                                                                                                              Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski

 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .