logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr INW-I-Z/0010/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie.” wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm:

 VIPRO Sp. z o.o./Lider Konsorcjum/

ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno

Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjnych

„Delta-plus” Sp. z o.o. /Partner Konsorcjum/

ul. Energetyków 1, 64-100 Leszno

 

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .