logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr INW-I-Z/0019/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie (ETAP II).” wybrano ofertę złożoną przez:

„Lu- Max” Łukasz Masłowski

ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno

     Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .