logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr INW-I-Z/0017/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Usługowej- Architektów w Lesznie.” wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Ratajczak

Nietążkowo, ul. Leśna 61, 64-030 Śmigiel

     Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .