logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A  informuje, iż w wyniku postępowania przetargowego INW-P-Z/0003/2017 prowadzonego w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, dla zadania pn.: „Zakup zestawów inkasenckich.” Wybrano ofertę złożoną przez:

M2T Sp. z o.o. spółka komandytowa

ul. Krzemowa 1, Złotniki, 62 - 002 Suchy Las

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz posiada najniższą cenę.

a p j .