logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A  informuje, iż w wyniku postępowania przetargowego INW-P-Z/0004/2017 prowadzonego w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, dla zadania pn.: „Budowa czasowego miejsca magazynowania osadów na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie.” Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe

PROJ-EKO

ul. Okrzei 18, 64-920 Piła

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz posiada najniższą cenę.

a p j .