logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr PRW-Z/0002/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Wymiana odcinka rurociągu tłocznego wody surowej od trasy S5 do kaskad na SUW Strzyżewice - II ETAP” wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „EDA” Edmund Czarnecki 

ul. Farna 3 , 64-030 Śmigiel

     Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .