logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Zgodnie z z §6 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w MPWiK Sp. z o.o. postępowanie nr EKS-WK-Z/0002/2017 pn.: "Koncepcja modernizacji układu wodociągowego na terenie Gminy Lipno wraz z modelem hydraulicznym sieci wodociągowej" zostaje unieważnione  ("Zarząd Spółki ma prawo unieważnić Postępowanie, w którym najniższa złożona oferta opiewa na kwotę przewyższającą środki, jakie Spółka przeznaczyła na przedmiotowe Zamówienie.") 

a p j .