logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A  informuje, iż w wyniku postępowania INW-P-Z/0010/2017 prowadzonego w  „Regulaminie  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, dla zadania pn.: „Dostawa pompy kożucha oraz dostawa pływającej ssawy do zasysania kożucha” wybrano oferty złożone przez:

  • firmę Boerger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy  ul. Toszeckiej 101, na realizację zadania dostawa pompy kożucha RB,
  • firmę PHU EKO-MET z siedzibą w Skórzewie przy ul. Strumykowej 13, na realizację zadania dostawa pływającej ssawy do zasysania kożucha.

Oferty spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz posiadają najniższe ceny.

a p j .