logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr INW-I-Z/0024/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Łowieckiej w Lesznie.” wybrano ofertę złożoną przez:

Zakład Budowy Sieci i Przyłączy Wod. –Kan.

FIRMA GRUSZECZKA Kazimierz Gruszeczka

ul. Myśliwska 23, 64-100 Leszno

     Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .