logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż postępowanie nr INW-I-Z/0028/2017 prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II.” zostało unieważnione, gdyż nie została złożona żadna oferta.

a p j .