logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem (nr INW-I-Z/0035/2017) w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania „Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granic posesji w ul. 55 Pułku Piechoty w Lesznie” wybrano ofertę złożoną przez firmę:

VIPRO Sp. z o.o.

ul. Energetyków 1

64-100 Leszno

Oferta spełnia  warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .