logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A  informuje, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę z ogloszeniem (nr INW-P-Z/0009/2017) prowadzonego w oparciu o  „Regulamin  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, dla zadania pn.: „Remont dmuchawy HV Turbo” wybrano ofertę złożoną przez firmę:

Heym Service Sp. z o.o.

ul. gen. T. Bora-Komarowskiego 73A, 85-787 Bydgoszcz

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz posiada najniższą cenę.

a p j .