logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr INW-I-Z/0039/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania:“Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Małe etap II” wybrano ofertę złożoną przez firmę:

„INSTAL- GŁOGÓW” Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 5,  67-200 Głogów

     Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .