logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr INW-P-Z/0017/2017 prowadzonego w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: "Koncepcja modernizacji systemu wodociągowego na terenie Gminy Lipno wraz z modelem hydraulicznym sieci wodociągowej” wybrano ofertę złożoną przez firmę:

NENTECH S.C., Karol Szambelańczyk, Łukasz Weber

ul. Powstańców Wielkopolskich 24, 62-300 Września

     Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz posiada najniższą cenę.

a p j .