logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Lipowej 76 A  informuje, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę z ogłoszeniem (nr INW-P-Z/0022/2017) prowadzonego w oparciu o  „Regulamin  udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”, dla zadania pn.: „Zakup serwera na potrzeby systemu eBOK i LIMS" wybrano ofertę złożoną przez:

Advatech Sp. z o.o.,

ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław

Oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz posiada najniższą cenę.

a p j .