logo MPWiK

Przetargi

Zamówienia publiczne

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie informuje, iż postępowanie nr INW-I-Z/0043/2017 prowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp. z o.o.” dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej na Pl. Kościuszki w Lesznie” zostało unieważnione, gdyż  nie wpłynęła wymagana liczba ofert, a wartość złożonej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

a p j .